Page 2 - Krachtvoer - Editie 12 - April 2021
P. 2

VOORWOORD                                                          INHOUD


                        UITDAGINGEN                                    8  RUIMTE VOOR VOORUITGANG           INHOUD

                                                                    Next Gen machines als logische keuze    BESTE LEZERS,


    Waar 2020 een jaar was dat werd gekenmerkt door vele veranderingen, zoals thuiswerken,                      OVERNAME
    minimaal 1,5 meter afstand, een “intelligente lockdown”, dragen van mondkapjes en deels                   COMPACT RENT

    gesloten scholen en kinderdagverblijven, zal 2021 wederom een jaar zijn vol van uitdagingen.

                                                                  Verhuurbedrijf Compact Rent uit
    Hoe komen we er zo snel mogelijk weer helemaal bovenop?  Volle kracht vooruit op digitalisatie dus. Voor Pon Equipment
    Voorzichtig zien we weer wat licht aan het einde van de tunnel.  speelt digitalisatie een belangrijke rol in 2021. Over uitdagingen  Beneden-Leeuwen is onderdeel
    Wat voelen we toch een behoefte om terug te keren naar het  gesproken… Als bedrijf zetten we in op een volledig nieuw ERP  geworden van Pon Equipment B.V.           26   NEDERLANDSE PRIMEUR
    “normale leven”, maar hoe gaat dat eruit zien dat “nieuwe  systeem om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.                                 Cat D5 ideale ‘poetsmachine’
    normaal”, wat nemen we mee en wat hebben we gemist?  We beseffen meer dan ooit, dat met alle informatie die we
                               beschikbaar hebben en alle kansen die de connectiviteit van      Compact Rent behoort, met een verhuurvloot
    Wat ik me vooral realiseer is dat het, ondanks alle  onze producten ons biedt, we de volgende stap kunnen en        van ca. 350 machines, tot de grootste
    veranderingen, nog altijd draait om goed contact. Met onze  moeten zetten in het leveren van toegevoegde waarde. Zo    verhuurders van grondverzetmachines zonder       4   CAT M314 EN M318
    klanten, onze teams, onze leveranciers, maar ook onze families  hopen we u nog succesvoller te kunnen laten zijn. En dan  machinist van Nederland. Met een netwerk van         Boordevol slimme technologie
    en vrienden. Want ook al gaat dit momenteel op een andere  gaat het wat ons betreft niet alleen over meer productiviteit of  tien verhuurpunten door heel Nederland, kan
    manier dan we gewend waren, goede communicatie en stevige  effectiever werken, maar ook eenvoudiger, prettiger, schoner  Compact Rent iedere klant snel van de juiste
    relaties maken het verschil. We hebben elkaar nodig, zeker  en veiliger.                          machine voorzien. De zorgvuldig opgebouwde      12   NEXT GEN ELECTRIC
    wanneer de uitdagingen groter worden.                                                                           Range Cat Z-line uitgebreid
                               Onze uitdagingen zijn dus meteen onze kansen.             verhuurvloot bestaat uit jonge, representatieve
    Wat ik meeneem is dat de digitale manier van contact hebben  Inzetten op digitalisatie en zoals al eerder aangegeven, volle  grondverzetmachines van 900 kg t/m 23 ton met
    met elkaar echt een vlucht genomen heeft. We wilden al  focus op duurzaamheid.                       alle daarbij behorende uitrustingsstukken.      18   50 JAAR JONG
    langere tijd steeds meer informatie beschikbaar hebben. Privé                                                               A. Jansen restaureert eerste Cat 930
    willen we graag weten waar onze vrienden en bekenden zijn,  Maar wat heb ik dan gemist? Digitaal contact mag dan wel
    wat ze doen, we delen van alles op social media en praten  effectief zijn, de “jus”, komt voor mij toch wel uit het echte                                KOMPTECH
    online met bekenden, soms zelfs aan de andere kant van de  persoonlijke contact, het ontmoeten van mensen en het staan                              24
    wereld. Zakelijk doen we inmiddels ook niet anders. We hebben  voor de groep in plaats van voor een camera. Ik hoop daarom                                Primeur voor De Meuter met Terminator
    geleerd dat we prima zaken kunnen doen en ingewikkelde  dat we samen de situatie in 2021 zodanig onder controle krijgen
    besprekingen kunnen hebben, ook al gaat het via een scherm.  dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten. Dat is misschien                             30   UNIEKE ACTIE
    We hebben nieuwe manieren gevonden om online in contact  wel de allergrootste uitdaging voor ons allemaal in 2021.
    met onze relaties te blijven en zelfs nieuwe klanten te kunnen  Ik zeg: “hopelijk tot snel, Want een echte borrel doet het toch                             25% korting op onderdelen
    winnen. En we delen graag nieuwtjes en onze successen via  beter dan de “digi-borrel…”
    verschillende social media kanalen.                                                                            DRAAIEN ZONDER ZORGEN
                               Dennis van Dijk                                                       32
                               Algemeen Directeur                                                         Service contracten voorkomen stilstand


    2  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7