Page 8 - Krachtvoer - Editie 12 - April 2021
P. 8

INTERVIEW


                                                                                           premium Next Gen modellen, maar is wel zuinig, stil en
                                                                       “WILLEN IS HET             betrouwbaar. Binnenkort wordt ook nog een Cat 325
                                                                                           Next Gen binnendraaier afgeleverd.”
                                                                    PROBLEEM NIET, MAAR              HERKENBAAR IN DE VLOOT

                                                                   DOEN IS VAAK NOG EEN              Ruimte voor vooruitgang ziet Bork Groep ook binnen hun
                                                                                           vloot. Naast de aantoonbaar hoge brandstofbesparing
                                                                        STAP TE VER”             waren ook de andere karaktereigenschappen van de Next
                                                                                           Gen machines doorslaggevend. Jan Bork wijst op het
                                                                                           geïntegreerde weegsysteem, het lage geluidsniveau en
                                                                                           het comfort voor de machinist. “En dat is helemaal juist”,
                                                                                           bevestigt Jeroen Buhler die bij Twence in Hengelo bezig
                                                                                           is met een sloopproject. Via het grote LCD scherm select-
                                                                                           eert Jeroen de voor geprogrammeerde
                                                                                           uitrustingsstukken die hij tot zijn beschikking heeft. Per
                                                                                           uitrustingsstuk wordt dan automatisch de juiste druk
                                                                                           en flow ingeregeld. Doordat hij regelmatig wisselt van
                                                                                           sloophamer naar sorteergrijper of graafbak kan hij hier-
                                                                                           door en dankzij het OilQuick systeem snel en eenvoudig
                                                                                           wisselen. “Het werkt handig en is ook nog eens beter
                                                                                           voor de gezondheid als je bij saneringsklussen je cabine
                                                                                           niet hoeft te verlaten”, vult hij aan.
                                                                                           Machinist Jeroen Buhler: “De Next Gen is
                                                                                           comfortabel, stil en erg makkelijk in gebruik
                                                                                           dankzij het geïntegreerde weegsysteem en
    RUIMTE VOOR                                                         Jan Bork bij de Cat 330GC, de eerste in Nederland:
                                                                                           de soepele bediening.”
                                                                  “De wereld verandert. Kijk maar eens naar de websites. Vroeger
    VOORUITGANG                                                         zag je daar kranen en wielladers, nu laat je zien hoe je bezig bent  “Met de komst straks van de Cat 325 Next Gen
                                                                  met de ruimte, hoe je bewust bent met ‘toekomst maken’.”
                                                                BEWEZEN RESULTATEN
                                                                De bedrijfsslogan ‘Ruimte voor vooruitgang’ tekent de  overwegen we ook om VisionLink te gaan gebruiken”,
                                                                                           rondt Jan Bork het gesprek af. “We willen dit combineren
    BORK GROEP ZIET NEXT GEN                                               ambities. Hoe het bedrijf de daad bij het woord voegt,  met het automatisch herkennen en uitlezen van de
                                                                blijkt onder meer uit de bouw van een sorteerhal voor  worktools. Het biedt dan de meerwaarde die wij zoeken
    MACHINES ALS LOGISCHE KEUZE                                              vrijgekomen materialen, het opleiden van schoolverlaters  en dat maakt ook die cirkel rond.”
                                                                tot circulair bewuste sloopmedewerkers en de bouw
                               Wat voor de een vaak nog een loffelijk streven is, blijkt    van enkele woningen met circulaire bouwmaterialen in
                               voor Bork Groep uit Stuifzand al jaren onderdeel van het     Ruinen. Een andere zichtbare uiting is de keuze voor
    Met de keuze voor nieuwe Cat machines        bedrijfs-DNA: circulair slopen en zo duurzaam mogelijk      duurzaam en efficiënt materieel. Een kleine 7 jaar geleden
                     ®
    uit de Next Gen serie, benadrukt de Bork       werken. Jan Bork knikt bevestigend, maar plaatst direct     stond Jan Bork al in Krachtvoer met zijn eerste hybride
    Groep haar ambities om zo milieubewust        een kanttekening: “Willen is het probleem niet, maar       Cat 336E graafmachine. “Het zeer gunstige brandstofver-
    en circulair te werken. Een kwestie van        circulair slopen en bouwen is financieel nog niet rendabel.   bruik is inmiddels overtroffen door nieuwe modellen zoals
                                                                de Next Gen serie met hun Stage V motoren”, stelt hij
    de daad bij het woord voegen, want met        De factor mens maakt het duur en soms blijken terug-       vast. “De hybride heeft zijn uren gemaakt en is

    goede bedoelingen alleen kom je niet tot       gewonnen materialen niet meer te voldoen aan de huidige     vervangen door een Cat 336 Next Gen. Daarnaast hebben
                               bouwvoorschriften. Zonder subsidies en een flexibele
    duurzaamheid.                     houding rondom bouwvoorschriften kom je er niet.         we de eerste Cat 330 GC in Nederland in gebruik    Bij Twence in Hengelo draait de Cat 330 Next
                                                                                           Gen binnen een sloopproject en bereidt hij
                               Toch weerhoudt dat ons er niet van om op deze weg        genomen. Deze GC-machine draait bij onze breker en  de bouw van een composthal voor.
                               verder te gaan.”                         heeft niet de toeters en bellen aan boord zoals de
    8  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13