Page 9 - Krachtvoer - Editie 12 - April 2021
P. 9

INTERVIEW


                               premium Next Gen modellen, maar is wel zuinig, stil en
           “WILLEN IS HET             betrouwbaar. Binnenkort wordt ook nog een Cat 325
                               Next Gen binnendraaier afgeleverd.”
        PROBLEEM NIET, MAAR              HERKENBAAR IN DE VLOOT

        DOEN IS VAAK NOG EEN              Ruimte voor vooruitgang ziet Bork Groep ook binnen hun
                               vloot. Naast de aantoonbaar hoge brandstofbesparing
            STAP TE VER”             waren ook de andere karaktereigenschappen van de Next
                               Gen machines doorslaggevend. Jan Bork wijst op het
                               geïntegreerde weegsysteem, het lage geluidsniveau en
                               het comfort voor de machinist. “En dat is helemaal juist”,
                               bevestigt Jeroen Buhler die bij Twence in Hengelo bezig
                               is met een sloopproject. Via het grote LCD scherm select-
                               eert Jeroen de voor geprogrammeerde
                               uitrustingsstukken die hij tot zijn beschikking heeft. Per
                               uitrustingsstuk wordt dan automatisch de juiste druk
                               en flow ingeregeld. Doordat hij regelmatig wisselt van
                               sloophamer naar sorteergrijper of graafbak kan hij hier-
                               door en dankzij het OilQuick systeem snel en eenvoudig
                               wisselen. “Het werkt handig en is ook nog eens beter
                               voor de gezondheid als je bij saneringsklussen je cabine
                               niet hoeft te verlaten”, vult hij aan.
                                Machinist Jeroen Buhler: “De Next Gen is
                                comfortabel, stil en erg makkelijk in gebruik
                                dankzij het geïntegreerde weegsysteem en
 RUIMTE VOOR  Jan Bork bij de Cat 330GC, de eerste in Nederland:
                                de soepele bediening.”
       “De wereld verandert. Kijk maar eens naar de websites. Vroeger
 VOORUITGANG zag je daar kranen en wielladers, nu laat je zien hoe je bezig bent  “Met de komst straks van de Cat 325 Next Gen
       met de ruimte, hoe je bewust bent met ‘toekomst maken’.”
    BEWEZEN RESULTATEN
    De bedrijfsslogan ‘Ruimte voor vooruitgang’ tekent de  overwegen we ook om VisionLink te gaan gebruiken”,
                               rondt Jan Bork het gesprek af. “We willen dit combineren
 BORK GROEP ZIET NEXT GEN  ambities. Hoe het bedrijf de daad bij het woord voegt,  met het automatisch herkennen en uitlezen van de
    blijkt onder meer uit de bouw van een sorteerhal voor  worktools. Het biedt dan de meerwaarde die wij zoeken
 MACHINES ALS LOGISCHE KEUZE vrijgekomen materialen, het opleiden van schoolverlaters  en dat maakt ook die cirkel rond.”
    tot circulair bewuste sloopmedewerkers en de bouw
 Wat voor de een vaak nog een loffelijk streven is, blijkt  van enkele woningen met circulaire bouwmaterialen in
 voor Bork Groep uit Stuifzand al jaren onderdeel van het  Ruinen. Een andere zichtbare uiting is de keuze voor
 Met de keuze voor nieuwe Cat machines  bedrijfs-DNA: circulair slopen en zo duurzaam mogelijk  duurzaam en efficiënt materieel. Een kleine 7 jaar geleden
 ®
 uit de Next Gen serie, benadrukt de Bork  werken. Jan Bork knikt bevestigend, maar plaatst direct  stond Jan Bork al in Krachtvoer met zijn eerste hybride
 Groep haar ambities om zo milieubewust  een kanttekening: “Willen is het probleem niet, maar  Cat 336E graafmachine. “Het zeer gunstige brandstofver-
 en circulair te werken. Een kwestie van  circulair slopen en bouwen is financieel nog niet rendabel.  bruik is inmiddels overtroffen door nieuwe modellen zoals
    de Next Gen serie met hun Stage V motoren”, stelt hij
 de daad bij het woord voegen, want met  De factor mens maakt het duur en soms blijken terug- vast. “De hybride heeft zijn uren gemaakt en is

 goede bedoelingen alleen kom je niet tot  gewonnen materialen niet meer te voldoen aan de huidige  vervangen door een Cat 336 Next Gen. Daarnaast hebben
 bouwvoorschriften. Zonder subsidies en een flexibele
 duurzaamheid. houding rondom bouwvoorschriften kom je er niet.  we de eerste Cat 330 GC in Nederland in gebruik  Bij Twence in Hengelo draait de Cat 330 Next
                                Gen binnen een sloopproject en bereidt hij
 Toch weerhoudt dat ons er niet van om op deze weg  genomen. Deze GC-machine draait bij onze breker en  de bouw van een composthal voor.
 verder te gaan.” heeft niet de toeters en bellen aan boord zoals de
 8 KRACHTVOER DIGIZINE                              KRACHTVOER DIGIZINE 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14