Page 2 - Krachtvoer - Editie 16 - Juli 2022
P. 2

VOORWOORD                                                          INHOUD


                        TRANSFORMATIE

    BESTE LEZERS,                                                      12   RUIMTE EN RUST MET NEXT GEN         INHOUD
                                                                    Janssen kiest voor zekerheid met Cat 330
    Transformatie, we horen en lezen dit woord steeds vaker. Toch is dit zeker niet zo maar een typ-
    isch modewoord. De omschrijving van transformatie is ‘een omvorming’ of ‘een gedaantewis-
                                                                    BEN JIJ NIET BANG OM AAN
    seling’. Eigenlijk is transformatie dus iets van alle tijden. Want veranderen en aanpassen aan                 30 TON STAAL TE SLEUTELEN?
    de omstandigheden, doen we dat niet allemaal al decennia lang?


    Dat is namelijk wat ons de kans geeft om zaken te blijven doen,  aan te bieden waarmee u juist die klussen kunt uitvoeren die niet  WE WANT YOU!
    projecten aan te pakken en samen te werken aan een ’betere  zo vanzelfsprekend zijn. En het meest trots zijn we natuurlijk op
    versie van vandaag, voor morgen’. Zo realiseren we de mooiste  de projecten die we samen met onze klanten tot een goed einde
    uitdagingen en bedenken we de beste oplossingen voor de grootse  kunnen brengen, want elke machine moet perfect passen bij de       PON EQUIPMENT ZOEKT
    vraagstukken. Wellicht zijn we ons nu wat meer bewust van alle  toepassing.                                 GEDREVEN MONTEURS
    transformaties die we samen doormaken, het zijn er namelijk nog                                                         26   300 TON SLOOPVERMOGEN
                                                                                DIRECT EEN VAST CONTRACT
    al wat. En het tempo ligt behoorlijk hoog.      Maar ook als bedrijf zijn we aan het transformeren. Ons aanbod                GOED SALARIS MET JAARLIJKSE GROEI   B Next gaat hoger, verder, dieper
                               van producten en diensten moet blijven passen bij de vraag vanuit             PROFESSIONEEL UITGERUSTE WERKPLAATS
    Als ik naar Pon Equipment kijk, dan speelde vooral de ‘digitale  de markt. Zo blijven we bouwen aan oplossingen en proposities
    transformatie’ de afgelopen maanden een grote rol. Om klaar  voor flexibele inzet. U moet op hoge snelheid kunnen schakelen
    te staan voor de toekomst en u nog beter van dienst te kunnen  om werken te kunnen aannemen en uitvoeren, wij moeten zorgen                            4   BETER DAN OOIT
    zijn, hebben wij de overstap gemaakt naar een compleet nieuw  dat we u van de juiste machines kunnen voorzien op het juiste                               Preview Compacte Wielladers.
    IT-systeem. Wie dit al eens heeft doorgemaakt, zal begrijpen dat  moment en voor de juiste duur van elk project. Nog een belangrijke
    dit ingrijpend is en veel vraagt van ons team, maar ook van onze  transformatie is die van de arbeidsmarkt. De druk op de arbeids-
    leveranciers en zeker ook van u, onze klanten. Toch is dit volgens  markt hebben we inmiddels waarschijnlijk allemaal ervaren.                          10   FLEXIBEL IN DE PUT
    ons een van de stappen die gezet moeten worden. Het tempo                                                                 Unieke Cat 340 LRE voor Bonneveld.
    gaat omhoog, er wordt meer van ons allemaal gevraagd en dan is  De vraag naar capaciteit en kennis is hoog. We werken in een snel
    slimmer werken noodzakelijk. Digitale tools zullen ons daarbij gaan  bewegende, uitdagende markt en omgeving. We hebben mensen
    helpen, de basis hiervoor is in elk geval gelegd! Ik wil u dan ook  nodig met de juiste passie voor de sector en in ons geval ook voor                      13   DUURZAAM DRENTS DUO
    graag bedanken voor uw begrip de afgelopen periode.  het product en onze klanten. Want wij kunnen alleen bestaan                                     Twee stuks Cat M318 voor Buist Valthe.
                               vanwege mensen met kennis, ervaring en passie, vaak opgebouwd
    Ook de wens om nog duurzamer te werken en uitstoot verder te  door jaren van toewijding. Dat willen we natuurlijk zo houden, dus
    reduceren zorgt voor een flinke transformatie binnen onze sector.  jonge aanwas is noodzakelijk. voor de frisse blik, nieuwe ideeën,                       24   22 NIEUWE CAT MACHINES
    Naast de flinke stappen die onze fabrikanten hier nu zetten in ver- innovatie, maar vooral een stevige toekomst. Onze transformatie                           Fuhler zet door met duurzaamheid.
    hogen van efficiëntie en productiecapaciteit en het verduurzamen  zal dus ook moeten zorgen dat we genoeg te bieden hebben om
    van productie, logistiek en uitstoot, zorgen we zelf (alvast) graag  aantrekkelijk te zijn voor zowel de jonge generatie als ons ervaren
    voor de extra stap. Onze investeringen in het ontwikkelen van  team.                                                       24   VOLOP RUIMTE EN RUST
    geëlektrificeerde varianten van onze producten liegen er niet om.                                                             Janssen kiest voor Cat 330 Next Gen.
    Mooi om te zien dat we samen met meerdere klanten oplossingen  Want diverse teams zijn de meest succesvolle teams, dat maakt
    kunnen ontwikkelen voor uitdagende vraagstukken.   transformatie zo mooi, toch?!
    Want transformeren van machines doen we goed en graag, in                                                             32   NIET SLOPEN, MAAR OOGSTEN
    deze uitgave van Krachtvoer zult u zien dat we steeds proberen  Dennis van Dijk                      KIJK HIER VOOR ONZE VACATURES EN REAGEER!
    het maximale uit onze machines te halen en de perfecte oplossing  Algemeen Directeur                                                   New Horizon geeft het goede voorbeeld.


    2  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 3
                                                                  VOOR ONZE VACATURES EN REAGEER! WWW.PON-CAT.COM/NL
   1   2   3   4   5   6   7