Page 10 - Krachtvoer Digizine | Juni 2020
P. 10

INTERVIEW                                                        INTERVIEW

    UNIEK PROJECT VRAAGT OM                                                de cabines van de graafmachines”,  nieuwe vrachtwagens hebben een    GROOTSTE

                                                                vervolgt hij. “De machines zijn daarbij speciale kipperopbouw. Per rit van 50
                                                                stil, zeer krachtig en, ondanks hun
                                                                                  juiste hoeveelheid naar de bunkers
                                                                grootte, zeer nauwkeurig en beheers- ton brengen de 5-assers precies de  RIVIERPROJECT
        UNIEK MATERIEEL                                                MAXIMAAL RENDEMENT         “Het totaalplaatje is echt gericht op  IN NEDERLAND
                                                                                  van de zeefinstallaties. Anders Ooms:
                                                                baar.”
                                                                                  maximaal rendement met minimale
                                                                                  bewegingen.”
                                                                Om zo efficiënt mogelijk te werken
                                                                gebruikt Jac Rijk op dit project extra  “WE MIKKEN            Het project Grensmaas is sinds
                                                                grote graafbakken van 6 en 8m3.                      2008 het grootste rivierproject
                                                                Beide rupskranen hebben daartoe                      in uitvoering in Nederland.
                                                                enkele tonnen extra ballast gekregen. OP MAXIMAAL            De werkzaamheden strekken
                                                                Met een minimum aan bewegingen     RENDEMENT             zich uit over een traject van 43

    Jac Rijk, specialist in groot                                             laden ze de dumpers en vrachtwa-                     kilometer tussen Maastricht en
                                                                                                     Echt-Susteren. De uitvoering
    grondverzet en mijnbouw, is                                              gens vol. Vanwege dezelfde effi-   MET MINIMALE             is in handen van Consortium
                                                                ciëntie heeft Jac Rijk aangepaste
    met een nieuwe vloot Cat                                                vrachtwagens besteld. De vier                       Grensmaas. Doel is om over-
                   ®
    machines actief binnen het                                                                  BEWEGINGEN”             stromingen beheersbaar te
    unieke Grensmaas project.                                                                                    maken en daartoe heeft het
    Als vast materieelmerk biedt                                                                                   Consortium het stroombed van
    Cat de gewenste betrouw-                                                                                     de Maas met zo’n 300 hectare
    baarheid, kracht en inzetdu-                                                                                   verbreed, de oevers verlaagd
    ur. En ook niet onbelangrijk                                                                                   en dijken op een traject van

    voor het handelsbedrijf van                                                                                   twaalf kilometer versterkt en
                                                                                                     verhoogd. De uitvoering duurt
    Jac Rijk: de prima rest-                          Als de kalibratie van de GPS-installatie is                                     tot eind 2027.
                                             afgerond komt binnenkort ook de
                                          splinternieuwe Cat D6 Next Gen de vloot
    waarde als straks het project                       versterken en deze Cat D6T ondersteunen.
    erop zit.


    De Maasoever bij Born lijkt wel een  JAC RIJK VERZET 5,6 MILJOEN M                 3
    Cat® show in XXL-formaat. Dump-
    ers, rupsgravers, wielladers en een  VOOR GRENSMAAS CONSORTIUM
    bulldozer. Waar je ook kijkt op het
    enorme terrein, overal zie je Cat aan
    het werk. “Je zou het haast denken,  Ooms van Jac Rijk uit Vlissingen.  Speciaal voor dit project vulde Jac
    maar die machines zijn niet allemaal  “Wellicht redeneren de andere  Rijk de vloot aan met gloednieuwe
    van ons”, grapt uitvoerder Anders  betrokkenen net als wij: voor serieus  graafmachines Cat 374F en 390F,
                      werk dat niet mag stilvallen, heb je  een Cat D6 Next Gen bulldozer en
                      serieus materieel nodig. Mede daar- een Cat 349F graafmachine op afroep.
           Uitvoerder Anders Ooms: “Cat  om kiezen wij voor Cat.”  Daarnaast kwamen er drie nieuwe
          biedt de kracht en de betrouw-
          baarheid die je bij een project als             Cat 745 dumpers bij, waarmee de
           dit elke dag hard nodig hebt.” 5,6 MILJOEN KUUB      dumpervloot in Born op vijf is
                      Als onderaannemer bij het Grens-  gekomen. Vergeleken met de
                      maas Consortium graaft het team   bestaande Cat 745C bieden de
                      van Jac Rijk de dekgrond en grind af.  nieuwste dumpers een nog betere
                      “Voor de nieuwe aanvraag gaat dat  werkplek voor de machinisten, zo
                      om 5,6 miljoen m3 in totaal”, vervolgt  merkt de uitvoerder op. Meer glas-
                      Anders tijdens de rondrit op het ter- oppervlak, meer zicht, meer ruimte,
                      rein. “De aanvraag loopt tot dec 2023,  maar toch met dezelfde vertrouwde
                      met een uitloop tot december 2024.”  werkomgeving. “Dat geldt ook voor
                                                                De Cat 390F en 374F hebben extra ballast gekregen om met grotere bakken van 8 en 6m3 te kunnen werken.

    10 KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                                    1
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15