Page 2 - Krachtvoer Digizine | Juni 2020
P. 2

VOORWOORD                                                          INTERVIEW
                                                                                      INHOUD
                          INTERVIEW
                        VERANDERINGEN                                   4  HOGER, STABIELER, SCHONER           INHOUD

                                                                    Dusseldorp sloopt met nieuw materieel    BESTE LEZERS,

    2020 is nu al een jaar vol veranderingen. Sommige zijn gepland, maar de laatste weken is                   IN MEMORIAM
    er een flink beroep gedaan op onze flexibiliteit en ons aanpassingsvermogen. Voor mij
    persoonlijk kwam op 1 februari de eerste grote verandering, ik nam het stokje over als                    RUUD WILLEMS

    algemeen directeur van Pon Equipment. Deze verandering was zeker gepland.
                                                                  Veel te vroeg en diep geschokt moesten
    Voor velen van u zal mijn naam wellicht bekend zijn, maar ik wil  veroorzaakt door de uitbraak van het Corona virus.    wij onze zeer gewaardeerde collega
    toch van de gelegenheid gebruik maken om me even voor te  Ineens is alles anders, thuis werken waar mogelijk, 1,5 meter
    stellen. Mijn naam is Dennis van Dijk en ik ben inmiddels ruim  afstand houden van elkaar, lange rijen bij de supermarkten,                           10   UNIEK MATERIEEL
    20 jaar aan het werk bij Pon Equipment. In 1999 begon ik als  lege straten, retail en horeca zijn gedwongen om hun klanten             Ruud Willems,            Grootste rivierproject voor Jac Rijk
    stagiair bij (toen nog) Geveke Zwaar Materieel. Ik wilde heel  volledig anders te bedienen. Alle creativiteit wordt uit de kast
    graag bij “Caterpillar” een stage opdracht doen. Mijn passie  gehaald. We hebben als Nederlanders laten zien dat we snel  Servicemanager Valkenswaard vaarwel
    voor het merk, de producten en deze markt, was toen al groot  kunnen veranderen als de situatie erom vraagt.        zeggen. Het noodlot sloeg toe op
    en is altijd een enorme drijfveer gebleven. Sindsdien heb ik veel                              24 februari, een avond wat een gezellige        6   CAT Z-LINE GRAAFMACHINE
    geleerd in meerdere rollen op verschillende plekken binnen  En dat is maar goed ook, want we staan voor interessante    Carnavalsavond had moeten worden...              Get electrified
    Pon Equipment. Begonnen met alle details van onze producten  uitdagingen. We zullen steeds verantwoorder moeten gaan
    als Product specialist, daarna in service als vestigingsleider en  werken, nadenken over gebruik van energie en grondstoffen,                              SUCCES VERZEKERD
    regiomanager, waarna ik ervaring in marketing en verkoop op  reduceren van emissies en afvalstromen, verbeteren van de   Ruud was een collega uit duizenden, trots,       8
    heb gedaan als account manager en uiteindelijk ruim 7 jaar als  veiligheid, verhogen van de diversiteit, enz. Kortom de lijst  enthousiast, gedreven en volhardend.           Verzekering Casco Uitgebreid
    commercieel directeur.                is lang en vraagt om vele veranderingen en vooral slimmer       Veel te vroeg heeft hij afscheid moeten
                               werken. Digitalisering, kennis en data zullen hier een cruciale    nemen van het leven waarvan hij genoot.            VOORDELEN TIKKEN DOOR
    De afgelopen 3 jaren heb ik als Director Sales, Used & Rental  rol bij spelen.                                                  14
    voor Pon Equipment en Pon Power holding mijn relatie met                                                                 Spaansen kiest voor Cat 972M XE
    Caterpillar verder kunnen versterken en ervaring op gedaan  De recente crises met betrekking tot stikstof, PFAS en Corona
    op strategisch vlak. Nu eindelijk terug op het “oude honk”! Een  hebben de urgentie alleen maar verhoogd. We zullen onze                             16   UITGEBREIDE MINI’S
    verandering waar ik met heel veel zin en motivatie aan ben  krachten moeten bundelen waar mogelijk en zorgen dat we
    begonnen. Privé kwam de tweede verandering, gelukkig was  pro-actief al deze uitdagingen aangaan. Wij zullen als Pon                                   7 nieuwe modellen in de 6-10 ton klasse
    deze ook gepland. In april is mijn zoontje geboren, hiermee is  Equipment samen met al onze fabrikanten deze uitdagingen in
    het thuis ook een lekkere drukke en gezellige bedoening ge- elk geval zeker niet uit de weg gaan. Veranderingen, we zullen                            19   KIES JE EIGEN KORTING
    worden, één dochter en drie zoons, dus nooit een reden om me  ze moeten accepteren, omarmen en omzetten in acties en                                   Pon Rental denkt graag met je mee
    te hoeven vervelen.                  kansen. Ik heb er zin in, u ook?

    En dit alles in een bijzondere periode waarin we allemaal  Dennis van Dijk                                                    20   KOMPTECH
    worden geconfronteerd met ongeplande veranderingen,  Algemeen Directeur                                                         De krachtige sneldraaier Axtor 4510    2  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7