Page 8 - Krachtvoer Digizine | Juni 2020
P. 8

PARTS & SERVICE                                                       PARTS & SERVICE


                                                                                 “WAT KOST DAT?”

                                                                             De premie bedraagt 0,7% van de aanschafwaarde

                                                                             per jaar. Per incident geld een eigen risico, waarvan


                                                                             de hoogte afhankelijk is van de aanschafwaarde

                                                                             (€ 500 voor machines tot € 350.000 nieuwwaarde).

                                                                             Stel: een mobiele kraan heeft €175.000 gekost: de
    SUCCES                                                                       premie is dan slechts €1.225 exclusief (thans) 21%                                                                             assurantiebelasting per jaar met een eigen risico

                                                                             van € 500 per incident.


    VERZEKERD:                                                       Exclusief voor klanten van Pon Equipment             EEN GOUDEN
                                                                                                 MET RECHT

                                                                heeft SAA Van Eijck een interessante
                                                                verzekeringspolis opgesteld: Casco

                                                                Uitgebreid. Deze polis is beschikbaar i.c.m.
                                                                                                COMBINATIE!
                                                                een OHD-servicecontract bij Pon Equipment,
                                                                zo wordt in onderhoud én risicodekking        aan de machine. ‘Van buitenaf’ betekent dat de polis o.a.
                                                                voorzien, een gouden combinatie!           voorziet in dekking bij brand, inbraak, diefstal, van de
    COMBINEER UW                                                      Het servicecontract voorziet in het onderhoud aan de  weg- of ter water raken. Oftewel u bent voor nagenoeg
                                                                                           alle schades gedekt! De dekking is van toepassing op
                                                                machine. Pon Equipment plant het onderhoud, want de
                                                                                           de door Pon Equipment geleverd machine, dus inclusief
                                                                urenstand is van afstand inzichtelijk, en maandelijks  af-fabriek opties en opgebouwde delen.
                                                                wordt op actuele draaiuren gefactureerd. Zo lopen de
                                                                                           Een inzetmachine is ook beschikbaar vanuit de polis,
    OHD-SERVICECONTRACT                                                  kosten van het servicecontract naar rato van inzet; is er  vanaf de 3e reparatie-dag. Zo is niet alleen het risico’s
                                                                                           aan de machine gedekt, maar ook de inzet ervan. De
                                                                in een rustigere maand minder gedraaid dan is het
                                                                                           Casco Uitgebreid dekking is optioneel aan te vullen met
                                                                factuurbedrag ook lager.
                                                                                           een WAM-dekking.
    MET CASCO UITGEBREID                                                  Casco Uitgebreid vult hier op aan door te voorzien in  Aangaan van deze verzekering is eenvoudig en kan bij
                                                                risicodekking. Schades zijn zowel van binnenuit als
                                                                buitenaf gedekt. ‘Van binnenuit’ is te vergelijken met
                                                                                           gecombineerd met een OHD-servicecontract is.
                                                                fabrieksgarantie: dekking van constructie- en materiaal- aanschaf van de machine, of later alsnog, zolang deze
                                                                fouten, bedieningsfouten en eventuele gevolgschade  Opzeggen kan maandelijks.    8  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13