Page 9 - Krachtvoer Digizine | Juni 2020
P. 9

PARTS & SERVICE                   PARTS & SERVICE


                     “WAT KOST DAT?”

                  De premie bedraagt 0,7% van de aanschafwaarde

                  per jaar. Per incident geld een eigen risico, waarvan


                  de hoogte afhankelijk is van de aanschafwaarde

                  (€ 500 voor machines tot € 350.000 nieuwwaarde).

                  Stel: een mobiele kraan heeft €175.000 gekost: de
 SUCCES              premie is dan slechts €1.225 exclusief (thans) 21%                  assurantiebelasting per jaar met een eigen risico

                  van € 500 per incident.


 VERZEKERD:  Exclusief voor klanten van Pon Equipment          EEN GOUDEN
                                      MET RECHT

    heeft SAA Van Eijck een interessante
    verzekeringspolis opgesteld: Casco

    Uitgebreid. Deze polis is beschikbaar i.c.m.
                                     COMBINATIE!
    een OHD-servicecontract bij Pon Equipment,
    zo wordt in onderhoud én risicodekking        aan de machine. ‘Van buitenaf’ betekent dat de polis o.a.
    voorzien, een gouden combinatie!           voorziet in dekking bij brand, inbraak, diefstal, van de
 COMBINEER UW  Het servicecontract voorziet in het onderhoud aan de  weg- of ter water raken. Oftewel u bent voor nagenoeg
                               alle schades gedekt! De dekking is van toepassing op
    machine. Pon Equipment plant het onderhoud, want de
                               de door Pon Equipment geleverd machine, dus inclusief
    urenstand is van afstand inzichtelijk, en maandelijks  af-fabriek opties en opgebouwde delen.
    wordt op actuele draaiuren gefactureerd. Zo lopen de
                               Een inzetmachine is ook beschikbaar vanuit de polis,
 OHD-SERVICECONTRACT  kosten van het servicecontract naar rato van inzet; is er  vanaf de 3e reparatie-dag. Zo is niet alleen het risico’s
                               aan de machine gedekt, maar ook de inzet ervan. De
    in een rustigere maand minder gedraaid dan is het
                               Casco Uitgebreid dekking is optioneel aan te vullen met
    factuurbedrag ook lager.
                               een WAM-dekking.
 MET CASCO UITGEBREID Casco Uitgebreid vult hier op aan door te voorzien in  Aangaan van deze verzekering is eenvoudig en kan bij
    risicodekking. Schades zijn zowel van binnenuit als
    buitenaf gedekt. ‘Van binnenuit’ is te vergelijken met
                               gecombineerd met een OHD-servicecontract is.
    fabrieksgarantie: dekking van constructie- en materiaal- aanschaf van de machine, of later alsnog, zolang deze
    fouten, bedieningsfouten en eventuele gevolgschade  Opzeggen kan maandelijks. 8 KRACHTVOER DIGIZINE                              KRACHTVOER DIGIZINE 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14