Page 2 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 2

VOORWOORD                                                         INHOUD


                SAMEN IN BEWEGING

    BESTE LEZERS,                                                      40   DEFENSIE KIEST VOOR CAT 930M         INHOUD
                                                                    Één legergroene machine per week
    Duurzaamheid, stikstofreductie, energietransitie of zelfs emissieloos bouwen… onderwerpen
    die bij velen in onze branche hoog op de agenda staan. Duidelijk is dat we samen in beweging
    moeten komen én blijven om deze onderwerpen aan te kunnen pakken en ambitieuze doelen                   Leren & werken bij Pon Equipment?

    te realiseren. Met keteninspanning kunnen we elkaar immers versterken, mede door het bieden                  WIJ ZIJN OP ZOEK
    van kennis en kunde op elk mogelijk vlak.
                                                                       NAAR JOU!


    Op het gebied van duurzaamheid is Pon Equipment flink in beweging  In dit Krachtvoer Digizine leest u verder hoe de Z-Line Cat 320
    en hebben we al mooie stappen gezet, zoals onlangs te zien was  bijdraagt aan emissieloos bouwen en wat daarbij in de praktijk  Tijdens je opleiding gaat er al een wereld voor je open.
    in het RTLZ-programma ‘Doe maar Duurzaam’. Hierin maakten  komt kijken. Het succes hangt niet af van de machine alleen, maar  Twijfel je nog welke opleiding het beste bij jou past, maar
    wij onze laatste ontwikkelingen kenbaar. Uiteraard zijn we trots  van alle schakels van opdrachtgever tot en met de machinist.  wil je wel graag aan de slag? Neem dan contact met  36 HELEMAAL HAPPY
    op de introductie en inzet van meerdere modellen elektrisch  Ditzelfde fenomeen ziet ook Compact Rent, onze verhuurder van  ons op en we denken graag met je mee. Ook zijn er toffe  Primeur Cat M319 voor Van de Beeten
    aangedreven Z-line machines, die tevens beschikbaar zijn in onze  compacte grondverzetmachines. De noodzaak tot stikstofreductie  stage- of leerplekken (BBL of BOL) waar je kan
    verhuurvloot. Maar we gaan nog verder, want ook de ontwikkeling  brengt de focus nog verder op elektrisch materieel, maar bij veel
    en het gebruik van laadoplossingen op locatie is onmisbaar voor  partijen ontbreekt nog kennis op dit gebied. Als ervaringsdeskundige  doorgroeien én de mogelijkheid krijgt tot een vast
    een succesvolle inzet van een batterij-elektrisch aangedreven  kan Compact Rent een leidende rol spelen bij deze vraagstukken.  contract. Liever eerst een dag meelopen? Ook dat kan! 4 NIEUWE VISIONLINK®
    machine.                                                                                         Meer grip op totale machinepark.
                               In deze Krachtvoer staan we ook stil bij innovaties als de
    Daarnaast blijven we werken aan het toepassen van slimme  vernieuwde Visionlink om meer nog meer grip op de totale vloot te
    technologie, automatisering en digitalisering om te zorgen voor  krijgen, inclusief inzicht in data van andere machinemerken.                           6   CAT 301.9 ELECTRIC
    een effectievere en efficiëntere inzet van machines. En niet te  En wat te denken van Cat Command? Het unieke systeem maakt                               Probeer ‘m zelf uit op de TKD!
    vergeten: onze forse bijdrage aan circulariteit door het  het bedienen van machines op afstand mogelijk en dat opent
    gecertificeerd rebuilden van gebruikte machines (CAT Certified  nieuwe mogelijkheden om niet alleen veiliger te werken, maar ook
    Rebuild). We bouwen uw machine helemaal opnieuw op,  om eventuele personeelstekorten op te vangen. Kortom, ook deze                               18   HOOPVOLLE INSPIRATIE
    voorzien van een nieuw serienummer, nieuwe garantie en soms  editie staat vol met actuele thema’s variërend van productnieuws                              McCloskey en Komptech kleuren TKD groen.
    zelfs voorzien van een motor die voldoet aan de laatste  tot klantreportages.
    emissienormen (repower). Hiermee zorgen we voor een optimaal
    gebruik van grondstoffen en materialen.        Veel leesplezier en heel graag tot ziens in juni op de TKD in Almere!                            28   ZELF DRAAIEN, ZELF ERVAREN

    Dit, én nog veel meer mooie ontwikkelingen, presenteren wij met  Dennis                                                         Pon Compact pakt groots uit op TKD.
    veel trots op onze stands tijdens de komende Technische Kontakt
    dagen (TKD) op 8, 9 en 10 juni in Almere. We zijn zeer verheugd dat                                                        32   STOELENDANS IN HET ZAND
    dit mooie evenement weer zal plaatsvinden! En wat mij betreft is
    dit een prachtige gelegenheid om elkaar weer te kunnen ontmoeten.                                                             Noordkorrel mikt op kostenbesparing.
    Deze editie van het Krachtvoer Digizine bevat dan ook onze
    TKD-special en staat in het teken van onze presentatie op de                                                               PRECIES DE JUISTE MIX
    aanstaande TKD.                                                                                  42   Groenewoud kiest voor Used Cat 930M.                                                                 KLIK HIER VOOR
    2  KRACHTVOER DIGIZINE                                                 MEER INFORMATIE                             KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7