Page 3 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 3

VOORWOORD                      INHOUD


 SAMEN IN BEWEGING

 BESTE LEZERS, 40 DEFENSIE KIEST VOOR CAT 930M       INHOUD
         Één legergroene machine per week
 Duurzaamheid, stikstofreductie, energietransitie of zelfs emissieloos bouwen… onderwerpen
 die bij velen in onze branche hoog op de agenda staan. Duidelijk is dat we samen in beweging
 moeten komen én blijven om deze onderwerpen aan te kunnen pakken en ambitieuze doelen  Leren & werken bij Pon Equipment?

 te realiseren. Met keteninspanning kunnen we elkaar immers versterken, mede door het bieden  WIJ ZIJN OP ZOEK
 van kennis en kunde op elk mogelijk vlak.
           NAAR JOU!


 Op het gebied van duurzaamheid is Pon Equipment flink in beweging  In dit Krachtvoer Digizine leest u verder hoe de Z-Line Cat 320
 en hebben we al mooie stappen gezet, zoals onlangs te zien was  bijdraagt aan emissieloos bouwen en wat daarbij in de praktijk  Tijdens je opleiding gaat er al een wereld voor je open.
 in het RTLZ-programma ‘Doe maar Duurzaam’. Hierin maakten  komt kijken. Het succes hangt niet af van de machine alleen, maar  Twijfel je nog welke opleiding het beste bij jou past, maar
 wij onze laatste ontwikkelingen kenbaar. Uiteraard zijn we trots  van alle schakels van opdrachtgever tot en met de machinist.  wil je wel graag aan de slag? Neem dan contact met  36 HELEMAAL HAPPY
 op de introductie en inzet van meerdere modellen elektrisch  Ditzelfde fenomeen ziet ook Compact Rent, onze verhuurder van  ons op en we denken graag met je mee. Ook zijn er toffe  Primeur Cat M319 voor Van de Beeten
 aangedreven Z-line machines, die tevens beschikbaar zijn in onze  compacte grondverzetmachines. De noodzaak tot stikstofreductie  stage- of leerplekken (BBL of BOL) waar je kan
 verhuurvloot. Maar we gaan nog verder, want ook de ontwikkeling  brengt de focus nog verder op elektrisch materieel, maar bij veel
 en het gebruik van laadoplossingen op locatie is onmisbaar voor  partijen ontbreekt nog kennis op dit gebied. Als ervaringsdeskundige  doorgroeien én de mogelijkheid krijgt tot een vast
 een succesvolle inzet van een batterij-elektrisch aangedreven  kan Compact Rent een leidende rol spelen bij deze vraagstukken.  contract. Liever eerst een dag meelopen? Ook dat kan! 4 NIEUWE VISIONLINK®
 machine.                                 Meer grip op totale machinepark.
 In deze Krachtvoer staan we ook stil bij innovaties als de
 Daarnaast blijven we werken aan het toepassen van slimme  vernieuwde Visionlink om meer nog meer grip op de totale vloot te
 technologie, automatisering en digitalisering om te zorgen voor  krijgen, inclusief inzicht in data van andere machinemerken.  6  CAT 301.9 ELECTRIC
 een effectievere en efficiëntere inzet van machines. En niet te  En wat te denken van Cat Command? Het unieke systeem maakt  Probeer ‘m zelf uit op de TKD!
 vergeten: onze forse bijdrage aan circulariteit door het  het bedienen van machines op afstand mogelijk en dat opent
 gecertificeerd rebuilden van gebruikte machines (CAT Certified  nieuwe mogelijkheden om niet alleen veiliger te werken, maar ook
 Rebuild). We bouwen uw machine helemaal opnieuw op,  om eventuele personeelstekorten op te vangen. Kortom, ook deze  18 HOOPVOLLE INSPIRATIE
 voorzien van een nieuw serienummer, nieuwe garantie en soms  editie staat vol met actuele thema’s variërend van productnieuws  McCloskey en Komptech kleuren TKD groen.
 zelfs voorzien van een motor die voldoet aan de laatste  tot klantreportages.
 emissienormen (repower). Hiermee zorgen we voor een optimaal
 gebruik van grondstoffen en materialen.  Veel leesplezier en heel graag tot ziens in juni op de TKD in Almere!  28 ZELF DRAAIEN, ZELF ERVAREN

 Dit, én nog veel meer mooie ontwikkelingen, presenteren wij met  Dennis  Pon Compact pakt groots uit op TKD.
 veel trots op onze stands tijdens de komende Technische Kontakt
 dagen (TKD) op 8, 9 en 10 juni in Almere. We zijn zeer verheugd dat  32 STOELENDANS IN HET ZAND
 dit mooie evenement weer zal plaatsvinden! En wat mij betreft is
 dit een prachtige gelegenheid om elkaar weer te kunnen ontmoeten.     Noordkorrel mikt op kostenbesparing.
 Deze editie van het Krachtvoer Digizine bevat dan ook onze
 TKD-special en staat in het teken van onze presentatie op de       PRECIES DE JUISTE MIX
 aanstaande TKD.                         42    Groenewoud kiest voor Used Cat 930M.      KLIK HIER VOOR
 2 KRACHTVOER DIGIZINE MEER INFORMATIE                      KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7   8