Page 4 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 4

OP DE CATWALK                                                     OP DE CATWALK

    NIEUWE VISIONLINK® IS

    DE VERBETERDE MIX VAN

    OUDE SYSTEMEN

    MEER GRIP OP TOTALE MACHINEPARK    VisionLink® is vernieuwd en bundelt de        NAADLOZE OVERNAME BESTANDEN GEGEVENS
    krachten van de oude my.cat.com en Vision-      De nieuwe VisionLink is gebaseerd op de cloud en
    Link Unified Suits in één centrale omgeving.     toegankelijk via desktops, tablets en mobiele apparaten.
                               Het is schaalbaar voor elke bedrijfsomvang, ongeacht het
    Het platform uitgebreid met nieuwe functies,     merk van de bedrijfsmiddelen. Een overstap is niet
    zoals ‘Needs Review’ en ‘Task Management’       moeilijk wat alle gegevens van My.Cat.Com, de Cat®

    en ook de mobiele app is vernieuwd.          App en de vorige versie van de VisionLink-toepassingen
                               worden naadloos overgenomen. Dat geldt voor alle
                               gebruikersaccounts, persoonlijke instellingen,
                               accountconfiguraties en apparatuur abonnementen.
                               De nieuwe mobiele app VisionLink vervangt de Cat app
                               en geeft gebruikers onderweg en in het veld toegang tot
                               hun gegevens. Met de nieuwe app, geschikt voor zowel
                               Android- als iOS-platforms, blijven gebruikers via een
                               smartphone op de hoogte van belangrijke gegevens, de       HANDIGE NIEUWE FUNCTIES                CAT PRODUCTIVITY WORDT VISIONLINK PRODUCTIVITY
                               locatie van de bedrijfsmiddelen, het brandstofniveau, de     Met de nieuwe functie “Needs Review” van VisionLink  De introductie van de nieuwe VisionLink valt samen
                               stationaire tijd en nog veel meer.                kunnen gebruikers zich concentreren op kritieke punten  met een rebranding van Cat® Productivity naar VisionLink
                               De introductie is verwacht in het 2e kwartaal van dit jaar.   die actie behoeven. Met de creatie van een workflow  Productivity. VisionLink Productivity is een cloud-gebaseerde

                                                                met taken houden ze grip op deze aandachtspunten.   toepassing die helpt bij het analyseren van de prestaties
                                                                Binnen “Needs Review” stelt de nieuwe functie “Task  en het verbeteren van de productiviteit, de basis hiervoor
                                                                Management” gebruikers in staat om een taak vanaf   is het weegsysteem aan boord. Het is schaalbaar voor
                                                                nul te creëren en toe te wijzen. Bovendien volgen ze  elke bedrijfsomvang, ongeacht het merk van de
                                                                zo de voortgang en documenteren ze de voltooiing van  bedrijfsmiddelen, en kan overal worden geraadpleegd
                                                                een taak. Met vlootbeheer dat uniek is voor elk bedrijf,  via een mobiele telefoon, tablet of desktop. Door onze
    VisionLink is een krachtig platform en bewaakt de gezondheid                              kunnen gebruikers hun machines de in-app naam van   digitale producten, hun mogelijkheden en integraties te
    van de machine, foutcodes, S∙O∙S® vloeistofanalyse en                                 hun keuze geven. Gebruiksvriendelijke dashboards maken  stroomlijnen, zorgt Cat voor een hoogwaardige en
    inspecties om onderhoud te plannen. Personeel op                                    vermogensbeheer per project, groep en geofence    consistente klantervaring. Het hernoemen van Cat
    sleutelposities kan worden toegewezen om waarschuwingen                                mogelijk. Bovendien kunnen ze bepalen wie wel en wie  Productivity is de eerste stap in de integratie met de
    te ontvangen wanneer een machine onmiddellijk                                     niet toegang heeft tot VisionLink door toegangsniveaus  nieuwe, verbeterde VisionLink.
    onderhoud nodig heeft om stilstand te voorkomen.                                    voor medewerkers in te stellen. Aangepaste rapporten
    Klanten kunnen ook rechtstreeks bij Pon Equipment                                   kunnen automatisch worden gegenereerd en gesorteerd
    service aanvragen en onderdelen bestellen via de nieuwe                                om taken zoals het identificeren van onderbenutte       BEKIJK HIER DE
    VisionLink mobiele app.                                                apparatuur te vergemakkelijken.                VERNIEUWDE VISIONLINK    4  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9