Page 5 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 5

OP DE CATWALK                 OP DE CATWALK

 NIEUWE VISIONLINK® IS

 DE VERBETERDE MIX VAN

 OUDE SYSTEMEN

 MEER GRIP OP TOTALE MACHINEPARK VisionLink® is vernieuwd en bundelt de  NAADLOZE OVERNAME BESTANDEN GEGEVENS
 krachten van de oude my.cat.com en Vision- De nieuwe VisionLink is gebaseerd op de cloud en
 Link Unified Suits in één centrale omgeving.  toegankelijk via desktops, tablets en mobiele apparaten.
 Het is schaalbaar voor elke bedrijfsomvang, ongeacht het
 Het platform uitgebreid met nieuwe functies,  merk van de bedrijfsmiddelen. Een overstap is niet
 zoals ‘Needs Review’ en ‘Task Management’  moeilijk wat alle gegevens van My.Cat.Com, de Cat®

 en ook de mobiele app is vernieuwd.  App en de vorige versie van de VisionLink-toepassingen
 worden naadloos overgenomen. Dat geldt voor alle
 gebruikersaccounts, persoonlijke instellingen,
 accountconfiguraties en apparatuur abonnementen.
 De nieuwe mobiele app VisionLink vervangt de Cat app
 en geeft gebruikers onderweg en in het veld toegang tot
 hun gegevens. Met de nieuwe app, geschikt voor zowel
 Android- als iOS-platforms, blijven gebruikers via een
 smartphone op de hoogte van belangrijke gegevens, de  HANDIGE NIEUWE FUNCTIES CAT PRODUCTIVITY WORDT VISIONLINK PRODUCTIVITY
 locatie van de bedrijfsmiddelen, het brandstofniveau, de  Met de nieuwe functie “Needs Review” van VisionLink  De introductie van de nieuwe VisionLink valt samen
 stationaire tijd en nog veel meer.  kunnen gebruikers zich concentreren op kritieke punten  met een rebranding van Cat® Productivity naar VisionLink
 De introductie is verwacht in het 2e kwartaal van dit jaar.  die actie behoeven. Met de creatie van een workflow  Productivity. VisionLink Productivity is een cloud-gebaseerde

    met taken houden ze grip op deze aandachtspunten.   toepassing die helpt bij het analyseren van de prestaties
    Binnen “Needs Review” stelt de nieuwe functie “Task  en het verbeteren van de productiviteit, de basis hiervoor
    Management” gebruikers in staat om een taak vanaf   is het weegsysteem aan boord. Het is schaalbaar voor
    nul te creëren en toe te wijzen. Bovendien volgen ze  elke bedrijfsomvang, ongeacht het merk van de
    zo de voortgang en documenteren ze de voltooiing van  bedrijfsmiddelen, en kan overal worden geraadpleegd
    een taak. Met vlootbeheer dat uniek is voor elk bedrijf,  via een mobiele telefoon, tablet of desktop. Door onze
 VisionLink is een krachtig platform en bewaakt de gezondheid  kunnen gebruikers hun machines de in-app naam van  digitale producten, hun mogelijkheden en integraties te
 van de machine, foutcodes, S∙O∙S® vloeistofanalyse en  hun keuze geven. Gebruiksvriendelijke dashboards maken  stroomlijnen, zorgt Cat voor een hoogwaardige en
 inspecties om onderhoud te plannen. Personeel op  vermogensbeheer per project, groep en geofence  consistente klantervaring. Het hernoemen van Cat
 sleutelposities kan worden toegewezen om waarschuwingen  mogelijk. Bovendien kunnen ze bepalen wie wel en wie  Productivity is de eerste stap in de integratie met de
 te ontvangen wanneer een machine onmiddellijk  niet toegang heeft tot VisionLink door toegangsniveaus  nieuwe, verbeterde VisionLink.
 onderhoud nodig heeft om stilstand te voorkomen.  voor medewerkers in te stellen. Aangepaste rapporten
 Klanten kunnen ook rechtstreeks bij Pon Equipment  kunnen automatisch worden gegenereerd en gesorteerd
 service aanvragen en onderdelen bestellen via de nieuwe  om taken zoals het identificeren van onderbenutte  BEKIJK HIER DE
 VisionLink mobiele app. apparatuur te vergemakkelijken.       VERNIEUWDE VISIONLINK 4 KRACHTVOER DIGIZINE                              KRACHTVOER DIGIZINE 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10