Page 8 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 8

INTERVIEW

    CAT 320 Z-LINE HOUDT                                                  Een talud oprijden kost veel energie, zo is de ervaring.
                                                                Het is daarom belangrijk om goed te weten wat de
                                                                werkzaamheden zijn en hoe je zo effectief mogelijk het
                                                                elektrisch rendement verdeelt.
    PROJECT OP GANG

    “EMISSIEVRIJE ALLESKUNNER”
    Met de inzet van de Cat 320 Z-Line dragen       Sinds anderhalve maand stoot de jongste aanwinst van
    Fuhler en Strukton bij aan de emissievrije      Fuhler, de Cat® 320 Z-Line, niet meer uit dan wat getjirp
    aanleg van de fietssnelweg F35 in Overijssel.     van de hydraulische pomp en het geknisper van brekende
                               taken, zoals ze zelf omschreven in een tweet. “Onze
    Door de stikstofregels is de volledig         opdrachtgever Strukton koos voor emissievrij werken.
    elektrische graafmachine onmisbaar bij het      Hierdoor kwamen de vergunningen eerder beschikbaar,
    wegwerken van enkele knelpunten in          en zo konden ze samen met ons ondervinden hoe het is

    Enschede. De inzet is een leerzame ervaring      om te werken met de machines van de toekomst”, vat
    voor alle betrokkenen.                Michel Fuhler de inzet van de Z-Line samen. “Vanwege
                               de stikstofregels maakt het niet uit welk werk de machine
                               doet, als het maar emissievrij is.”
        ”DE Z-LINE WERKT                                                bekend dat je met een vol accupakket geen vergelijkbare   “EEN SUCCESVOLLE
                               ALLES OP ELKAAR AFSTEMMEN                    daginzet haalt zonder tussendoor bij te laden”, legt hij
         FLUISTERSTIL EN               Machinist Ad Bunsma heeft in Enschede van alles aangepakt    uit. “Dat klopt precies. Afhankelijk van het type werk    INZET VRAAGT OM
                               met zijn nieuwe graafmachine. Van talud aanleg, tot
                                                                is de accu na 6 tot 7 uur leeg en daar moet je rekening
            SCHOON”                grond- en rioolwerk en het zeven van aarde. De ervaringen    mee houden. Ook het terugrijden naar een laadpunt    DEZELFDE WIL BIJ ALLE
                               zijn daarbij wisselend, geeft hij aan. De machine is aange-
                                                                moet je goed incalculeren.” Werkgever Michel Fuhler
                               naam stil en werkt net zo krachtig als een dieselvariant,    en projectleider Berend Snoek knikken instemmend en
                               maar de inzet is niet 1 op 1 uitwisselbaar. “Het was       hebben zojuist een evaluatie met opdrachtgever Strukton     BETROKKENEN”
    Fluisterstil en schoon verzet machinist Ad het nodige werk bij dit
    Strukton-project. De omwonenden zijn er blij mee.                                   gehad. “Duidelijk is dat emissievrij werken geen tijdelijk
                                                                verschijnsel is. We merken ook dat het een gezamenlijke  verbruiksindicator zou welkom zijn. Net als een Stand-by
                                                                leerproces is en dat je samen alle randvoorwaarden moet  stand. Laat je de machine lopen, dan verbruikt hij onnodig
                                                                afstemmen op die inzet. Dat varieert van voldoende  energie. Zet je hem uit, dan kost het tijd en elektrisch
                                                                netcapaciteit om te laden, de slimme inzet van    vermogen om hem op te starten en de GPS-systemen
                                                                powerpacks, het type werk dat je doet en hoeveel   weer goed te zetten, want alles gaat ook echt helemaal
                                                                capaciteit je daarbij verwacht.”           uit. Hopelijk krijgt de Z-Line die mogelijkheden er nog bij. ”


                                                                 “EMISSIEVRIJ WERKEN                 (vlnr) Berend Snoek, Michel Fuhler en Ad Bunsma: „We kunnen de Cat 320
                                                                                           Z-Line inzetten voor alle denkbare werkzaamheden. Wat hij ook doet, het is
                                                                   IS EEN BLIJVENDE                altijd emissievrij.”


                                                                     VOORWAARDE”
                                                                ERVARING, ENERGIE EN INZICHT
                                                                Uit ervaring weet Ad inmiddels dat een talud ophogen,
                                                                oprijden en afwerken veel meer energie kost dan gedurende
                                                                dezelfde tijd grond zeven of rioolbuizen op hun plek
                                                                leggen. Om de inzet van de machine beter te beheersen
                                                                zou hij al een paar ideeën voor de toekomst hebben.
                             Ad Bunsma: “De rust
                             in de cabine en om je                         Bijvoorbeeld inzicht in hoeveel elektrisch vermogen zijn
                             heen is erg plezierig.”                        acties en prestatie-instellingen vergen. “Een actuele

    8  KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                      KRACHTVOER DIGIZINE 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13