Page 3 - Krachtvoer Digizine - December 2022
P. 3

VOORWOORD                      INHOUD


 CREATIVITEIT

 BESTE LEZERS, 6 MINI’S MET MAXIVERMOGENS          INHOUD
        Grootse prestaties in klein formaat
 Creativiteit, een onmisbare competentie in een tijd waarin zaken snel veranderen en uit-
 dagingen zich in hoog tempo afwisselen. Het succes en de groei van een onderneming wordt

 vaak bepaald door de creativiteit van de werknemers. Ik leg creativiteit graag uit als het  Leren & werken bij Pon Equipment?
 bedenken van nieuwe originele ideeën voor problemen en uitdagingen. Iets nieuws creëren  WIJ ZIJN OP ZOEK

 waardoor er kansen ontstaan en de vragen nog beter worden beantwoord.  NAAR JOU!


 Een team van creatieve mensen wil graag onderscheidend zijn. Iets  De opzet en uitrol van een Compact Partners netwerk is ook een
 bijzonders realiseren wat anderen niet zomaar doen en de motivatie  van de uitkomsten van creativiteit van onze teams. Blijven zoeken  Tijdens je opleiding gaat er al een wereld voor je open.
 voelen om iets te willen aanpassen aan een veranderende omgeving. naar manieren om de afstand tot de klant te verkleinen en het  Twijfel je nog welke opleiding het beste bij jou past, maar
 contact zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te maken. wil je wel graag aan de slag? Neem dan contact met  36 STILLER, STERKER, ZUINIGER
 Goed mogen en kunnen luisteren naar de behoeftes in de markt  ons op en we denken graag met je mee. Ook zijn er toffe  Primeur Cat MH3040 voor VLK Recycling
 of uitdagingen in de organisatie en dan volop de kans en ruimte  Op technisch gebied is de creativiteit er al decennialang en die  stage- of leerplekken (BBL of BOL) waar je kan
 krijgen om daar iets aan te mogen doen. Als we dit kunnen bieden  blijven we zeker koesteren en ontwikkelen. We blijven machines
 aan onze teams, stimuleren we de creativiteit en het eigenaar- aanpassen aan de klantwens, om zo te zorgen dat de inzet van  doorgroeien én de mogelijkheid krijgt tot een vast
 schap. We zorgen dat mensen blijven leren en bovendien trekken  deze machines zo productief, veilig en efficiënt mogelijk is. contract. Liever eerst een dag meelopen? Ook dat kan! 4 CAT 906 & 908
 we er nieuwe mensen mee aan, iets wat tegenwoordig bijna overal      Nieuwe serie Compacte Wielladers.
 topprioriteit heeft. Maar creativiteit is ook van groot belang als de bestaande wegen
 even lastiger te bewandelen zijn. Gedurende de afgelopen periode
 Als creativiteit de ruimte krijgt, dan zal innovatie binnen een organi- hebben we allemaal ondervonden dat meerdere supply chains  10  WE KUNNEN NU ALTIJD VOORUIT
 satie ook snel sterker en makkelijker worden. Die innovatie zorgt dat  verstoord zijn geraakt. Niet alle producten zijn daardoor even mak- Logica Bouw beter uit met de Cat 306.
 we toekomstbestendig blijven, dat we blijven werken aan nieuwe  kelijk of snel beschikbaar. Om de klant toch te kunnen helpen en te
 producten, aan verbeteringen van bestaande producten en processen  voorzien van betrouwbare capaciteit, verhuren we aan Ovet B.V.
 of soms zelfs hele nieuwe businessmodellen of proposities bedenken. een vloot machines waarop door Pon Equipment een Cat Certified  12 MOOI COMPACT
 Rebuild is uitgevoerd. Een nieuwe manier van denken én werken,      Cat 301.6 voor hoveniersbedrijf Logterman.
 Wij zijn trots op de creativiteit van onze teams. In deze Krachtvoer  maar met dezelfde garanties en inzetbaarheid. Bovendien ook nog
 staan er een paar mooie voorbeelden van vermeld.  eens een hele groene keuze, doordat veel componenten kunnen
 Zo heeft de creativiteit van onze eigen mensen geleid tot de  worden hergebruikt. 16 PROFESSIONEEL DOORGROEIEN
 ontwikkeling van onze Z-line machines. Volledig emissieloze
 graafmachines die we inmiddels in meerdere gewichtsklassen  Allemaal voorbeelden die motiveren om te blijven werken aan de  Hakvoort Loon- en Grondwerken BV, Urk.
 verkopen. Bovendien hebben we hierdoor ook onze fabrikanten  creativiteit van de mensen en de organisatie. Een inspiratiebron
 weten te inspireren om sneller te gaan ontwikkelen.   om de tijd te blijven nemen om te luisteren en te kijken, om na  24 ELEKTRIFICATIE ZET DOOR
 te kunnen denken en ideeën op te doen. En vooral om te mogen
 Ook Arie Fixt ’t is een mooi voorbeeld van creativiteit. Een startup  experimenteren en te blijven proberen. Nieuwe horizon, nieuwe lijnen.
 binnen ons bedrijf die op een digitale manier onze klanten in het  Want de wereld verandert snel en wij veranderen graag mee.
 compacte productsegment wil ontzorgen. Continu is dit team aan      CERTIFIED REBUILDS
 het experimenteren hoe de klant beter geholpen kan worden en  Veel leesplezier! 32
 hoe er gereageerd wordt op nieuwe of andere functionaliteiten.  Dennis  Ovet bv vernieuwt huurovereenkomst.

      KLIK HIER VOOR
 2 KRACHTVOER DIGIZINE MEER INFORMATIE                      KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7   8