Page 10 - Krachtvoer - Editie 16 - Juli 2022
P. 10

INTERVIEW
                                                                                                  De nieuwe Cat 340 LRE van Bonneveld heeft de 3,5 meter
    UNIEKE SAMENSTELLING                                                                                      zonder vergunningen of begeleiding op transport.
                                                                                                   brede onderwagen van een Cat 336 en mag daardoor
    CAT 340 LRE

    VOOR BONNEVELD

    FLEXIBILITEIT IN DE PUT


    Bonneveld, specialist in complexe grond-
    werken, zet sinds kort een unieke
    Cat 340 LRE Next Gen graafmachine in voor                                        “DANKZIJ DE SMALLERE
      ®
    haar bijzondere klussen. Een andere aanpak      Na bijna drie maanden opbouw mag het resultaat van
    voor de onderwagen, leidingrouting, gps-       de nieuwe Cat 340 LRE gezien worden, al geeft directeur       ONDERWAGEN ZIJN WE
    installatie en hydrauliekafsluiters maken       Harry van der Heiden niet alle details prijs. “We zijn trots
    de machine flexibel en uiterst geschikt voor     op onze specialismen en als je die voorsprong wilt be-      FLEXIBEL MET TRANSPORT”
    onderwaterwerk.                    houden dan hou je de formule toch een beetje geheim.”
                               Hoe een belangrijk deel van die formule eruitziet, toont
                               de nieuwe Cat machine die aan het werk is voor Visser      van de bouwput is een klus voor Bonneveld en de nieuwe  UITBREIDING OP KOMST
                               & Smit Bouw in het Amsterdamse IJburg. Hier verrijst       Cat 340 LRE. De rupskraan heeft de bovenwagen van een  Bonneveld heeft, naast machines van een ander merk,
                               de nieuwe school campus van Inholland en de realisatie      Cat 340, maar de onderwagen van een Cat 336 graafma- inmiddels drie Cat LRE’s en ontvangt rondom juni een
                                                                chine. “Hij is hierdoor slechts 3,5 meter breed en kan hij  Cat 308 met vaste giek, gps en Encon draaikantelstuk.
                   Harry van der Heiden: “We zijn in                            met gewoon transport over de weg”, verklaart Harry. “Zo  Net als bij de grote machines geeft de stabiliteit, de
                   24 jaar uitgegroeid van een lokale                            kunnen we veel flexibeler reageren op de vraag, want het  veelzijdigheid en de kracht van Cat voor Bonneveld de
                   naar een landelijke speler door de                            aanvragen van vergunningen en transportbegeleiding kost doorslag. “Wat je koopt, moet goed zijn”, vereenvoudigt
                   focus op specialismen als natte
                   bouwkuipen, spoor gerelateerd                              nu eenmaal tijd. Vanwege de smallere onderwagen is een Harry zijn materieelkeuze. “Daardoor kunnen we zowel
                   werk en gewapende grond.”                                transportvergunning niet meer nodig. Kortgeleden stond  bij ons aannemingsbedrijf als bij onze Gewapende Grond
                                                                deze kraan nog in het Groningse Bedum. Nu staat hij hier.” BV succesvol zijn. Onze klanten rekenen op ons, wij
                                                                                           rekenen op onze mensen en het materieel. En als je daar
                                                                ONDERDUIKER                      goed en sociaal mee omgaat bouw je een vaste klanten-
                                                                Voor de diverse, letterlijke onderwaterwerken is de Cat  kring en heb je bijna geen verloop in het personeel.”
                                                                340 LRE voorzien van een lange giek, extra contragewicht,
                                                                leidingen die óver de lepelsteel lopen, een zeewaardige
                                                                lakbescherming, extra afsluiters voor de hydrauliekin-
                                                                stallatie achter de giek en slangbreukbeveiliging op de
                                                                lepelsteel en bakcilinder. Mocht er onderwater een slang
                                                                kapotgaan, dan blijft de milieu-impact minimaal.
                                                                Standaard beschikt deze Next Gen Stage V versie van
                                                                deze Cat 340 LRE over een weegsysteem en instellingen
                                                                voor hoogte- en dieptebegrenzing. “De machine is stan-
                                                                daard ook helemaal 3D-ready, maar voor dit specifieke
                                                                werk gebruiken we geen standaard gps,” glimlacht Harry
                                                                veelzeggend. “We hebben iets anders gevonden dat beter
                                                                aan onze eisen voldoet.”                       Op het voormalig industrieterrein bouwt Visser & Smit
                                        Vrijwel alle worktools zijn afkomstig van Verachtert                                  Bouw de nieuwe campus voor opleider Inholland.
                                            en worden met grote regelmaat ingezet.
    10 KRACHTVOER DIGIZINE                                                                                     KRACHTVOER DIGIZINE 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15