Page 3 - Krachtvoer Digizine | Juni 2020
P. 3

VOORWOORD                      INTERVIEW
                           INHOUD
 INTERVIEW
 VERANDERINGEN 4 HOGER, STABIELER, SCHONER         INHOUD

        Dusseldorp sloopt met nieuw materieel BESTE LEZERS,

 2020 is nu al een jaar vol veranderingen. Sommige zijn gepland, maar de laatste weken is  IN MEMORIAM
 er een flink beroep gedaan op onze flexibiliteit en ons aanpassingsvermogen. Voor mij
 persoonlijk kwam op 1 februari de eerste grote verandering, ik nam het stokje over als  RUUD WILLEMS

 algemeen directeur van Pon Equipment. Deze verandering was zeker gepland.
       Veel te vroeg en diep geschokt moesten
 Voor velen van u zal mijn naam wellicht bekend zijn, maar ik wil  veroorzaakt door de uitbraak van het Corona virus.  wij onze zeer gewaardeerde collega
 toch van de gelegenheid gebruik maken om me even voor te  Ineens is alles anders, thuis werken waar mogelijk, 1,5 meter
 stellen. Mijn naam is Dennis van Dijk en ik ben inmiddels ruim  afstand houden van elkaar, lange rijen bij de supermarkten,  10 UNIEK MATERIEEL
 20 jaar aan het werk bij Pon Equipment. In 1999 begon ik als  lege straten, retail en horeca zijn gedwongen om hun klanten             Ruud Willems,   Grootste rivierproject voor Jac Rijk
 stagiair bij (toen nog) Geveke Zwaar Materieel. Ik wilde heel  volledig anders te bedienen. Alle creativiteit wordt uit de kast
 graag bij “Caterpillar” een stage opdracht doen. Mijn passie  gehaald. We hebben als Nederlanders laten zien dat we snel  Servicemanager Valkenswaard vaarwel
 voor het merk, de producten en deze markt, was toen al groot  kunnen veranderen als de situatie erom vraagt. zeggen. Het noodlot sloeg toe op
 en is altijd een enorme drijfveer gebleven. Sindsdien heb ik veel  24 februari, een avond wat een gezellige  6 CAT Z-LINE GRAAFMACHINE
 geleerd in meerdere rollen op verschillende plekken binnen  En dat is maar goed ook, want we staan voor interessante  Carnavalsavond had moeten worden... Get electrified
 Pon Equipment. Begonnen met alle details van onze producten  uitdagingen. We zullen steeds verantwoorder moeten gaan
 als Product specialist, daarna in service als vestigingsleider en  werken, nadenken over gebruik van energie en grondstoffen,  SUCCES VERZEKERD
 regiomanager, waarna ik ervaring in marketing en verkoop op  reduceren van emissies en afvalstromen, verbeteren van de  Ruud was een collega uit duizenden, trots,  8
 heb gedaan als account manager en uiteindelijk ruim 7 jaar als  veiligheid, verhogen van de diversiteit, enz. Kortom de lijst  enthousiast, gedreven en volhardend.  Verzekering Casco Uitgebreid
 commercieel directeur.  is lang en vraagt om vele veranderingen en vooral slimmer  Veel te vroeg heeft hij afscheid moeten
 werken. Digitalisering, kennis en data zullen hier een cruciale  nemen van het leven waarvan hij genoot.  VOORDELEN TIKKEN DOOR
 De afgelopen 3 jaren heb ik als Director Sales, Used & Rental  rol bij spelen. 14
 voor Pon Equipment en Pon Power holding mijn relatie met         Spaansen kiest voor Cat 972M XE
 Caterpillar verder kunnen versterken en ervaring op gedaan  De recente crises met betrekking tot stikstof, PFAS en Corona
 op strategisch vlak. Nu eindelijk terug op het “oude honk”! Een  hebben de urgentie alleen maar verhoogd. We zullen onze  16 UITGEBREIDE MINI’S
 verandering waar ik met heel veel zin en motivatie aan ben  krachten moeten bundelen waar mogelijk en zorgen dat we
 begonnen. Privé kwam de tweede verandering, gelukkig was  pro-actief al deze uitdagingen aangaan. Wij zullen als Pon  7 nieuwe modellen in de 6-10 ton klasse
 deze ook gepland. In april is mijn zoontje geboren, hiermee is  Equipment samen met al onze fabrikanten deze uitdagingen in
 het thuis ook een lekkere drukke en gezellige bedoening ge- elk geval zeker niet uit de weg gaan. Veranderingen, we zullen  19 KIES JE EIGEN KORTING
 worden, één dochter en drie zoons, dus nooit een reden om me  ze moeten accepteren, omarmen en omzetten in acties en  Pon Rental denkt graag met je mee
 te hoeven vervelen. kansen. Ik heb er zin in, u ook?

 En dit alles in een bijzondere periode waarin we allemaal  Dennis van Dijk 20 KOMPTECH
 worden geconfronteerd met ongeplande veranderingen,  Algemeen Directeur  De krachtige sneldraaier Axtor 4510 2 KRACHTVOER DIGIZINE                              KRACHTVOER DIGIZINE 3
   1   2   3   4   5   6   7   8