Page 9 - Krachtvoer Digizine - Juni 2023
P. 9

INTERVIEW

 CAT 320 Z-LINE HOUDT  Een talud oprijden kost veel energie, zo is de ervaring.
    Het is daarom belangrijk om goed te weten wat de
    werkzaamheden zijn en hoe je zo effectief mogelijk het
    elektrisch rendement verdeelt.
 PROJECT OP GANG

 “EMISSIEVRIJE ALLESKUNNER”
 Met de inzet van de Cat 320 Z-Line dragen  Sinds anderhalve maand stoot de jongste aanwinst van
 Fuhler en Strukton bij aan de emissievrije  Fuhler, de Cat® 320 Z-Line, niet meer uit dan wat getjirp
 aanleg van de fietssnelweg F35 in Overijssel.  van de hydraulische pomp en het geknisper van brekende
 taken, zoals ze zelf omschreven in een tweet. “Onze
 Door de stikstofregels is de volledig  opdrachtgever Strukton koos voor emissievrij werken.
 elektrische graafmachine onmisbaar bij het  Hierdoor kwamen de vergunningen eerder beschikbaar,
 wegwerken van enkele knelpunten in  en zo konden ze samen met ons ondervinden hoe het is

 Enschede. De inzet is een leerzame ervaring  om te werken met de machines van de toekomst”, vat
 voor alle betrokkenen.  Michel Fuhler de inzet van de Z-Line samen. “Vanwege
 de stikstofregels maakt het niet uit welk werk de machine
 doet, als het maar emissievrij is.”
 ”DE Z-LINE WERKT  bekend dat je met een vol accupakket geen vergelijkbare  “EEN SUCCESVOLLE
 ALLES OP ELKAAR AFSTEMMEN daginzet haalt zonder tussendoor bij te laden”, legt hij
 FLUISTERSTIL EN  Machinist Ad Bunsma heeft in Enschede van alles aangepakt  uit. “Dat klopt precies. Afhankelijk van het type werk  INZET VRAAGT OM
 met zijn nieuwe graafmachine. Van talud aanleg, tot
    is de accu na 6 tot 7 uur leeg en daar moet je rekening
 SCHOON”  grond- en rioolwerk en het zeven van aarde. De ervaringen  mee houden. Ook het terugrijden naar een laadpunt  DEZELFDE WIL BIJ ALLE
 zijn daarbij wisselend, geeft hij aan. De machine is aange-
    moet je goed incalculeren.” Werkgever Michel Fuhler
 naam stil en werkt net zo krachtig als een dieselvariant,  en projectleider Berend Snoek knikken instemmend en
 maar de inzet is niet 1 op 1 uitwisselbaar. “Het was  hebben zojuist een evaluatie met opdrachtgever Strukton  BETROKKENEN”
 Fluisterstil en schoon verzet machinist Ad het nodige werk bij dit
 Strukton-project. De omwonenden zijn er blij mee.  gehad. “Duidelijk is dat emissievrij werken geen tijdelijk
    verschijnsel is. We merken ook dat het een gezamenlijke  verbruiksindicator zou welkom zijn. Net als een Stand-by
    leerproces is en dat je samen alle randvoorwaarden moet  stand. Laat je de machine lopen, dan verbruikt hij onnodig
    afstemmen op die inzet. Dat varieert van voldoende  energie. Zet je hem uit, dan kost het tijd en elektrisch
    netcapaciteit om te laden, de slimme inzet van    vermogen om hem op te starten en de GPS-systemen
    powerpacks, het type werk dat je doet en hoeveel   weer goed te zetten, want alles gaat ook echt helemaal
    capaciteit je daarbij verwacht.”           uit. Hopelijk krijgt de Z-Line die mogelijkheden er nog bij. ”


     “EMISSIEVRIJ WERKEN                 (vlnr) Berend Snoek, Michel Fuhler en Ad Bunsma: „We kunnen de Cat 320
                               Z-Line inzetten voor alle denkbare werkzaamheden. Wat hij ook doet, het is
        IS EEN BLIJVENDE                altijd emissievrij.”


         VOORWAARDE”
    ERVARING, ENERGIE EN INZICHT
    Uit ervaring weet Ad inmiddels dat een talud ophogen,
    oprijden en afwerken veel meer energie kost dan gedurende
    dezelfde tijd grond zeven of rioolbuizen op hun plek
    leggen. Om de inzet van de machine beter te beheersen
    zou hij al een paar ideeën voor de toekomst hebben.
 Ad Bunsma: “De rust
 in de cabine en om je  Bijvoorbeeld inzicht in hoeveel elektrisch vermogen zijn
 heen is erg plezierig.” acties en prestatie-instellingen vergen. “Een actuele

 8 KRACHTVOER DIGIZINE                              KRACHTVOER DIGIZINE 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14